Intensywne poszukiwanie pracowników wiąże się zazwyczaj z długim i kosztownym procesem dla Pracodawcy. Nasza Agencja oferuje Państwu najlepsze rozwiązania z dziedziny HR, polegające na zdjęciu z Państwa obowiązku pozyskiwania i rekrutacji pracowników.

Nasz pakiet usług z zakresu Pośrednictwa Pracy obejmuje:

 • przeszukiwanie własnej bazy danych, która obejmuje ponad 5000 kandydatów
 • zamieszczanie ogłoszeń w gazetach, portalach internetowych oraz innych mediach
 • preselekcja kandydatów na podstawie podanych przez Pracodawcę kwalifikacji i umiejętności pracownika
 • analiza przysłanych życiorysów, sprawdzanie referencji, wstępna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami

POŚREDNICTWO PRACY KROK PO KROKU:

 1. Pracodawca wypełnia krótki kwestionariusz – profil pracownika, gdzie określa jakie umiejętności, doświadczenie powinien posiadać kandydat.
 2. Nasi Pracownicy prowadzą preselekcje kandydatów.
 3. Po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów Pracodawca otrzymuje kompletną dokumentację zgłoszeniową (CV, referencje, uwagi do kandydatów od naszych pracowników).
 4. Pracodawca sam decyduje, z którym kandydatem osobiście chce się spotkać i którego zatrudni. My ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby do Pracodawcy zgłaszali się tylko Ci kandydaci, którzy odpowiadają profilowi zgłoszenia oraz wykazują się rzetelnością oraz chęcią do pracy.
  1. Nasza Agencja pobiera opłatę od Pracodawcy tylko wtedy, kiedy ten zatrudni zrekrutowanego przez Nas kandydata w swojej firmie. Ceny uzależnione są od stanowiska pracy oraz branży.

Na czym polega praca tymczasowa?

Praca tymczasowa jest nietypową formą zatrudnienia, ponieważ w jej realizacji biorą udział trzy podmioty:

 • agencja pracy tymczasowej
 • pracownik tymczasowy
 • pracodawca użytkownik

To Agencja Pracy Tymczasowej zawiera umowę o pracę z pracownikiem (tzw. pracownikiem tymczasowym), przez co staje się ona jego pracodawcą, natomiast praca wykonywana jest na rzecz i pod kierownictwem innego pracodawcy (tzw. pracodawcy użytkownika), do którego pracownik tymczasowy jest kierowany przez agencję.

Agencja zawiera umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym wtedy, gdy wpływa do niej zgłoszenie pracodawcy użytkownika zamierzającego zatrudnić pracownika o określonych kwalifikacjach.

Aby agencja mogła skierować do pracy odpowiedniego kandydata, pracodawca użytkownik zawiera z nią umowę, w której określone są wymagania w stosunku do kandydata do pracy oraz warunki przyszłego zatrudnienia pracownika tymczasowego.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW:

 • dostęp do ogromnej bazy wykwalifikowanych pracowników, gotowych do natychmiastowego zatrudnienia tymczasowego
 • odciążenie działu kadrowo-płacowego (to nasza Agencja prowadzi proces rekrutacji pracowników, podpisuje z nimi umowy oraz zajmuje się ich wypłatami i ubezpieczeniami)
 • płynność zatrudnienia
 • szansa sprawdzenia umiejętności pracownika przed ewentualnym zatrudnieniem go na etat
 • możliwość szybkiego zastąpienia pracowników niespełniających wymogów innymi pracownikami
 • przejrzysta kontrola kosztów pracowniczych – pracodawca otrzymuje od agencji jedną zbiorczą fakturę na koniec miesiąca
 • terminowo realizowane projekty

Rekrutujemy specjalistów na pojedyncze oferty pracy oraz grupy pracowników o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach.
Działamy profesjonalnie i przede wszystkim skutecznie, tak aby spełnić wszystkie oczekiwania naszych klientów.

Mamy indywidualne rozwiązania dla każdego przedsiębiorcy.
Jeśli szukasz odpowiedniego personelu, wypełnij poniższe zgłoszenie.

FORMULARZ
OPIS STANOWISKA PRACY I KANDYDATA NA TO STANOWISKO