Spawacz konstrukcji i aluminium

Wymagania:
mile widziana znajomosc jezyka niemieckiego umożliwiająca komunikacje
doswiadczenie w sprawaniu
Certyfikaty poświadczające posiadane umiejętności

Oferujemy:
bezplatne miejsce w pensjonacie pracowniczym
10-15 € netto /h wedlug kwalifikacji
168 godzin do przepracowania w mcu
polska umowa o prace przez 3 mce, potem niemiecka